Tolerance, fremskridt, tradition

Befolkning og samfund

Oman er en ung nation i opbrud. Halvdelen af befolkningen er under 18 år. Takket være det fremragende udbyggede sundhedsvæsen, som af WHO vurderes til at være verdens mest effektive, er den forventede levetid inden for de sidste tyve år steget fra 49 til 71 år i gennemsnit.

I omanernes ansigter og sprog afspejles deres lange tradition som søfarere.

Mange familier levede i mange generationer i de gamle handelsbebyggelser i Østafrika og Belutschistan, og de taler stadig swahili og urdu. Hudfarven spiller ingen rolle. Gæstearbejderne kommer for det meste fra Indien og Pakistan, et mindretal fra Europa.

Kvinder er i Oman involveret i samfundet på samme måde som mænd. De er erhvervsaktive, man møder dem både i management og på regeringsposter. Oman er den eneste golfstat med kvindelige ministre. Mange kvinder klæder sig traditionelt, men mange også vestligt. Der er ingen slørtvang, men på universitetet findes en kvote for mænd, fordi de unge kvinder her udgør flertallet.

«Sultanen er statens overhoved.»

Sultanatet har haft en forfatning siden 1996. Parlamentet består af to kamre — den konsultative forsamling og statsrådet. Alle kvinder og mænd på 21 år har aktiv og passiv valgret.

Livet i landet har under regeringen af sultan Qaboos siden 1970 oplevet en dramatisk forandring. Mens stammefejder i 1970 stadig var på dagsordenen og analfabetisme og epidemier var udbredt, er landet i dag et forbillede m.h.t. uddannelse og sundhedsforsorg. Den veludbyggede moderne infrastruktur gør livet lettere også i de mest afsides beliggende regioner.

Islam er bindeleddet mellem de forskellige grupperinger i landet og sikrer den kulturelle identitet også i tider med store forandringer. Islam udviklede sig i Oman til en særlig retning — Ibadiyah. Denne retsskole fra år 700, som flertallet af omanerne bekender sig til, er i grundtrækkene demokratisk og præget af stor tolerance og fredsommelighed. Således findes der i Oman også kristelige og protestantiske kirker samt et hindutempel.