På sporet af legenderne

Studierejser

Omans mere end 5000 år gamle kultur er allestedsnærværende, men ikke altid åbenlys. Studierejser med kompetent ledelse tilbyder en mulighed for at opleve landet samt tegnene og relikterne fra dets begivenhedsrige fortid på tæt hold.

Man lærer at læse sporene efter den lange søfartstradition i stemmerne, ansigterne, bygningerne og menneskernes skikke. Eventyrfiguren Sindbad vækkes til live, får et nyt ansigt. Skyggeagtigt træder de Hellige Tre Kongers silhuetter frem af røgelsestågerne i suq’en.

Krydderinellikernes skarpe duft maner billeder fra det fjerne Zanzibar frem. Landet er fyldt med historiske tegn og monumenter, man skal blot lære at se dem og vide at tolke dem.

Utallige ruiner af fæstninger og forsvarstårne dækker Hajarbjergene og Nordomans kyst. De fortæller om blodige stammefejder, portugisere, persere og tyrkere.

Betydningsfulde borge i Oman

De historisk mest betydningsfulde forsvarsanlæg er blevet restaureret omhyggeligt. Majestætisk troner fæstningen af Nakhl på en klippe over sletten. I Al Hazm imponerer de tunge træportaler, der er rigt dekoreret med træskæringsornamenter, og stukkaturerne. I det gamle Falaj strømmer vandet nu som før gennem forsvarsanlægget. Med de kunstfærdigt malede trælofter er Jabrin juvelen blandt borge og paladser. Særpræget forekommer de overdimensionerede forsvarstårne af fæstningerne Nizwa og Rostaq. Af monumental størrelse er borgen af Bahla, som er UNESCO-verdensarv. Dens restaurering vil tage mange år endnu — en kæmpeopgave.

Rigt på ældgamle historier er også stenene i landet. De fortæller om vores planets opståen, om istider og vulkanudbrud, om de første levende væsener i denne verden, om vældige jordplader, som flyttede sig over hinanden med enorme kræfter. Oman — geologernes Nirwana.

Uspektakulære, men alligevel betydningsfulde er de arkæologiske steder langs røgelsesvejen — også de står under UNESCOs beskyttelse. Magisk er placeringen af ruinerne af Samhuram med blik på lagunen Khor Rhori, udgangspunktet for røgelsesvejen på havet. Mange hemmeligheder er stadig skjult i ruinfelterne af Al Baliid. Først for nogle år siden blev der her ved stranden af Salalah under en formentlig stor murstensbunke opdaget et stort fæstningsanlæg. Fundene ved oasen Shisr i udkanten af det endeløse sandhav af Rub al Khali betragtes af nogle som det mystiske rige Ubar, men af andre kun som en vigtig rasteplads for karavanerne på deres lange march langs røgelsesvejen.